Kategoria: Tutkimuksia ja selvityksiä

05.12.2018

Lapinjoen pääuoman sähkökoekalastusraportti

Lapinjoki_sähkökoekalastusraportti_2018
16.05.2018

Lapinjoen pääuoman kalataloudellinen inventointi

Lapinjoen pääuoman kalataloudellinen inventointi 2017
07.06.2017

Lapinjoen ja Narvijärven tarkkailututkimus – Vuosiraportti 2015

Lapinjoki ja Narvijärvi yv15 (ID 34425)
07.06.2017

Lapinjoen tarkkailututkimus helmikuu 2017

lapinjoen tarkkailututkimus_2_2017
07.06.2017

Lapijoen yläosan, Hinnerjoen perkaussuunnittelu 2017

Esittely Hinnerjoen perkaussuunnittelusta. alla selailtavana versiona ja tässä Power Point -esitys ladattavaksi.

 

Hinnerjoen Perkaussuunnittelu
09.05.2017

Lapinjoen alaosan kalatalousselvitys

Satakunnan kalatalouskeskus 1994

Lapinjoen alaosan kalatalousselvitys
09.05.2017

Hydrologiset tarkastelut Satakunnassa

Tiia Vento, Markus Huttunen Vesikeskus/vesistömalliryhmä Suomen ympäristökeskus 27.01.2015

Pyhajoki_Lapinjoki hydrologiset tarkastelut loppuraportti
09.05.2017

Suojärven kosteikko & valumavesien pidätys

Suojärven kosteikko_valumavesien pidätys_suunnitelma 2014
09.05.2017

Yleissuunnitelma 2014

Eräiden Lapijoen vesistön yläosan (Honkilahti) järvien kunnostuksen yleissuunnitelma. Pyhäjärvi-instituutti 2014.

Eräiden Honkilahden Lapijokeen laskevien järvien kunnostuksen yleissuunnitelma 2014
09.05.2017

Lounais-Suomen lohi- ja taimenjoet

Suomen Kalatalous nro 29. 1967.

lounaissuomen lohi ja taimenjoet