Artikkelilista

Lapijoki on ainutlaatuinen

08.05.2017

Lapijoen pitkänomainen vesistöalue on Satakunnan pienin ja on pinta-alaltaan 461 km2. Vesistöalueella on lähes 40 yli hehtaarin kokoista järveä.

Suurimmat järvet ovat erämaisena lintujärvenä tunnettu Koskeljärvi ja Narvijärvi. Lisäksi alueen suurimmista järvistä mm. Kauklaistenjärvi ja Lutanjärvi laskevat Lapijokeen. Merkittävimmät sivujoet ovat Isosuonoja ja Uitto. Lapijoki saa alkunsa Hinnerjoen kylästä Eurasta, jonka yläpuolella joki kulkee Hinnerjoki- nimisenä. Järvisyysprosentti on 4 %.

Lapijoki kulkee Euran kunnan ja Rauman kaupungin alueilla. Se virtaa lähes umpeenkasvaneiden Kinnalanjärven ja Saarnijärven läpi ja laskee kahtena haarana Selkämereen. Pääuoma on noin 60 km pitkä. Joki on maisemallisesti tärkeä alueen kylille ja virtaa mm. Rauman Lapin keskustan läpi.

Lapinkoskessa, Lapin keskustassa, on voimalaitos ja Lapijoen vettä käytetään UPM-Kymmene Oyj:n tehtaiden ja Rauman vesilaitoksen raakavetenä.